رئیس جمهور چین خواستار مشارکت همه اقوام برای پیشرفت کشور شد

240
شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه 19 خرداد ( 8 ژوئن) از نینگ شیا بازدید کرد. در مجتمع مسکونی جین هوا یوان بخش لی تونگ شهر ووجونگ ، شی جین‌پینگ هنگام دیدار با ساکنان گفت: "همه ما بخشی از خانواده بزرگ ملت چین هستیم. در جریان رها شدن از فقر، ایجاد جامعه‌ای با رفاه نسبی و تحقق مدرنیزاسیون، هیچ قومی نباید غایب باشد، ما باید دست به دست هم به جلو حرکت کنیم؛ چرا که این امر نشانگر تمدن پنج هزار ساله و برتری نظام سوسیالیستی ویژه چین است"
در منطقه خودمختار قوم هویی نینگ شیا اقوام گوناگونی مانند هان، هویی و اویغور زندگی می‎کنند و یکی از پنج منطقه خودمختار چین به شمار می‎رود. مجتمع مسکونی جین هوایوان ( بستان طلایی) که شی جین پینگ از آن بازدید کرد، 13 هزار و 850 ساکن دائمی دارد که تقریبا نیمی از آنها از اقلیت های قومی هستند. این مجتمع از طریق یک ساز و کار مدیریتی نوآور، به "اجتماع نمونه همبستگی اقوام سراسر کشور" چین تبدیل شده است.
mahdi zalzade
mahdi zalzade 0 دنبال کننده