• 168

    ویدیو سخنان ظریف در مورد چهل ۴۰ سال مقاومت مردم

    ظریف: نگوئیم مردم ۴۰ سال مقاومت کردند باز هم می کنند؛ پس ما چکاره ایم؟! به عنوان کارگزار مردم وظیفه داریم فشار را از دوش مردم برداریم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی