فرار از زندان 26 - Prison Break

171
سریال - فرار از زندان - Prison Break 2008 - فصل سوم ، ق 8 و 7 - به ماهون اطمینان داده می شود که در صورت گفتن حقیقت از مصونیت کامل برخوردار است. مایکل به دنبال راهی برای جمع کردن همه زندانیان در حیاط است تا بتواند از سلو سمی فرار کند و ویستلر را متقاعد می کند که این آخرین فرصت برای فرار است. ... - Gap.im/nama66
sahan
sahan 6 دنبال کننده