• فلسفه سرنوشت و فلسفه پیروزی

    کتاب صوتی فلسفه سرنوشت و فلسفه پیروزی از کتاب فلسفه انقلاب تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= سرنوشت-انقلاب-پیروزی-وراثت-ژن-ژنتیک-تربیت خانوادگی-جبر و اختیار-اراده-مسئولیت-احساسات-آرزوها-جامعه-شرایط اقتصادی-شرایط فرهنگی-خدا-نیهیلیزم-پوچی-عرفان-شیاطین-فریب-روح-شکست در زندگی-احساس شکست-مرگ-احساس فریب خوردگی-پیری-دوست داشتن-طلوع خورشید-احساس جاودانگی-اسکندر-ارسطو-راکفلر-هنرپیشگان-خسران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی