• 131

    آموزش ثبت واریزی پایا در حسابداری

    آموزش ثبت واریزی پایا در حسابداری یکی از انواع عملیات بانکی واریز به صورت پایان می باشد و از آنجایی که در واریزی پایا تاخیر وجود دارد نحوه ثبت آن در این فیلم نشان داده می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی