• بررسی ویدیویی نحوه مشاهده کارنامه اولیه آزمون دکتری 98

    داوطلبان بعد از دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری 98 از وضعیت مجاز به انتخاب رشته خود در تمامی دوره های روزانه و غیرروزانه مطلع خواهند شد . در این صفحه به بررسی ویدیویی دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری 98 پرداخته ایم .

    8 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی