• 14,751

    خوانندگی و آواز پارسا خائف برنده عصر جدید در جشنواره موسیقی جوان

    اجرای پارسا خائفا نفر اول جشنواره موسیقی جوان و فینالیست برنامه عصر جدید در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان آواز سرخوشان مست استاد شجریان

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی