• 205

    گلایه رئیس جمهور از برخی وزیران و بانک ها

    گلایه رئیس جمهور از برخی وزیران و بانک ها به سبب تأخیر در پرداخت وام مشاغل آسیب دیده از کرونا

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی