بهترین کتاب تندخوانی چیست؟

0
کتاب آموزش تندخوانی و تکنیک های خواندن سریع قصد دارد با نکات، توصیه‌ها، آموزش‌های کلیدی و تمرینات جامع شما را به یک تندخوان حرفه‌ای تبدیل و سرعت مطالعه شما را حداقل دو برابر کند. البته به شرط آن که در انجام تمرینات ارائه شده این کتاب، جدی باشید.
برای تهیه این کتاب به سایت foghamoz.ir بروید
برای تهیه این کتاب به سایت foghamoz.ir بروید