• 309

    فروش خودرو های همر مدیریت بحران

    حافظه تاریخی! ۲۴مرداد ۱۳۹۴ فروش خودروهای هَمِر Hummer که برای مدیریت بحران خریداری شده بود!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی