• 153

    کتاب پدر و مادر یک قهرمان باشید

    کتاب پدر و مادر یک قهرمان باشید به شما آموزش می‌دهد تا فرزندانی پرورش دهید که در هر شرایط خوب یا بد اقتصادی یا اجتماعی حرفی برای گفتن داشته باشند. این کتاب شما را از شر ترفندهای متنوع فرزندپروری نجات خواهد داد به طوری که بتوانید با تغییر مفید در خودتان فرزندان موفق‌تری پرورش دهید

    8 فروردین 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی