داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش کوک سنتور با تیونر

348
کوک دستگاه یا کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید، یا کوک دلخواه خود را طراحی کنید. آواکوک به شما کمک میکند که به سادگی سنتورتان را کوک کنید.
آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود:
https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor

دستگاه ها: شور، سه گاه، همایون، نوا، چهارگاه، ماهور، راست پنجگاه
کتاب ها: دستور سنتور، شیوه سنتور نوازی، دوره ابتدایی سنتور
دو ماژور، دو مینور و ....
بعلاوه به سادگی میتوانید کوک های دلخواهتان را تعریف و ذخیره کنید.

آموزش تعریف کوک دلخواه در تیونر آواکوک:
https://youtu.be/9uQdqbGyol4

آدرس سایت:
http://avakook.com
Avakook
Avakook 1 دنبال کننده