انفجار مخزن سوخت در کرمانشاه

142
انفجار مخزن سوخت در منطقه صنعتی شهرک دولت آباد کرمانشاه
mahtavoos
mahtavoos 16 دنبال کننده