تاریخ موسیقی ایران، دوران معاصر

9
#تاریخ_موسیقی_ایران_زمین
#قسمت_چهاردهم
موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
از کتاب "از رود خشک تا بانگ تر" پژوهش و نگارش پیمان پورشکیبایی و رضا جدیدی
نشر رهی
تهران
گوینده: بانو مریم نظامی نژاد
با گروه فرهنگی گرزمان از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.