داغترین‌ها: #انتخابات

6 روش حفظ مشتری از طریق نرم افزار دیجیتال ساینیج

224
کلید بدست آوردن ترافیک خرید مناسب در مغازه ها، خود تجربه خرید کردن است. در ادامه به شش مثال از مشتریان نرم افزار دیجیتال ساینیج PADS4 در سراسر جهان اشاره می کنیم که به میزان قابل توجهی توانسته اند تجربه خرید حضوری در مغازه خود را افزایش دهند.(https://bit.ly/2SN7zuG)(www.noavaran-eng.com)(02142981)