• 135

    فیزیوتراپی بدنسازان، درای نیدلینگ درد کتف

    فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این ویدیو با استفاده از روش درای نیدلینگ دردهای کتف ناشی از بدنسازی و سایر ورزشها را درمان میکند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی