داغترین‌ها: #انتخابات

بنا به اعتقاد احمد بن حنبل برای هيچکدام ازصحابه به اندازه علی بن ابيطالب فضیلت صحیح نقل نشده

129
بنا به اعتقاد احمد بن حنبل برای هيچکدام ازصحابه به اندازه علی بن ابيطالب فضیلت صحیح نقل نشده
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده