داغترین‌ها: #انتخابات

طبق گفته ابن تيميه برخی از صحابه اميرالمومنين را مذمت و لعن و نفرين می کردند

135
طبق گفته ابن تيميه برخی از صحابه اميرالمومنين را مذمت و لعن و نفرين می کردند
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده