آيا کسی که روزه نذر و يا واجب داره ميتونه روزه مستحبی بگيره ؟

314
آيا کسی که روزه نذر و يا واجب داره ميتونه روزه مستحبی بگيره ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده