• 102

    معرفی نرم افزار انبارداری میزان

    نرم افزار انبارداری میزان با هدف مدیریت نگهداشت دقیق آماری و ریالی کالاها طراحی و پیاده سازی شده است .این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز را که قبلاً در قالب دفاتر و سیستم های دستی یا کاردکس انبار انجام می گرفت با اضافه نمودن آخرین استاندارد های موجود بصورت خودکار و با قابلیتهای بیشتر در اختیار شما قرار خواهد داد. وب سایت : https://hesabdari-mizan.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی