مجری تلویزیون: واقعا جیبمان خالی است 2

104
شاهین جمشیدی با انتشار این ویدئو نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی پیشنهاد دستی گرفتن از مسئولین مطرح شد
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده