• 123

    نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی میشه چی؟

    جمله ای که یاد گرفتین رو کامنت کنین. . https://vocabstarter.ir/english-language-learning-adding-fuel-to-the-fire


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی