تورنادور ویژه صفرشویی +easyclean365 آلمان

134
0 ابزار حرفه ای جهت پاک کردن هرگونه آلودگی سرسخت داخل و یا بدنه خودرو 0ایده آل جهت نظافت بخش های غیرقابل دسترسی مانند دریچه تهویه و گوشه ها 0 خـروج دوار ترکیـب هـوا و ماده شوینـده جهـت بالا بردن کیفیت نظافت 0 دارای مخزن 1 لیتری مواد شوینده 0 مجهز به شیر تنظیم مقدار ماده شوینده 0 قابلیت استفاده با حداقل فشار 5/5 بار و حداکثر 9 بار 0 مستحکم و بادوام 0 کاربری راحت و آسان