• سلفی با مار جوان جیرفتی و حمله مار به او

    باز هم سلفی کار دست یکی از هموطنان داد! جوان جیرفتی در حال سلفی گرفتن با مار بود که مار نیشش میزنه! سلفی با مار آخه؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی