• 143

    الویت بندی در مدیریت

    آیا سازمان شما درک درستی از الویت ها دارند؟ ایا الویت یک یک یک را می شناسید؟ اولویت بندی صحیح کارها یکی از مهارتهای مهم مدیریتی است گروه آموزش ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی