• الویت بندی در مدیریت

    آیا سازمان شما درک درستی از الویت ها دارند؟ ایا الویت یک یک یک را می شناسید؟ اولویت بندی صحیح کارها یکی از مهارتهای مهم مدیریتی است گروه آموزش ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی