• 96

    توصیه های مهم در مورد ویروس کرونا

    توصیه های مهم در مورد پیشگیری از ویروس کرونا را در این ویدیو ببینید آدرس سایت گروه آموزشی نوین تن https://englishbynovintan.ir/  آدرس صفحه اینستاگرام گروه آموزشی نوین تن https://instagram.com/englishbynovintan

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی