• 250

    بازاریابی و فروش تلفنی به سبک حرفه ای ها

    در این ویدئو به معرفی اولین کارگاه آموزش بازاریابی و فروش تلفنی به سبک حرفه ای ها می پردازیم. ثبت نام در وبسایت آغاز شده و اگر علاقه مند هستید که تکنیک ها و تاکتیک های همچنین آداب مذاکره تلفنی به سبک حرفه ای ها را بیاموزید، در این کارگاه شرکت کنید. مطمئنا" مطالبی که برای مشا در نظر گرفتیم می تونهه شما رو به موفقیت های زیادی در فروش تلفنی برساند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی