• آموزش آواز آموزش صداسازی آموزش خوانندگی محمود عبدالملکی صدای فارنجیل فارینکس صدای میکس صدای میانی

    تلاش برای عبور از شکست های صدا و رسیدن به صدای فارنجیل و صدای میکس آموزش آواز صداسازی - محمود عبدالملکی - صدای فارنجیل - pharyngeal voice - کورد کلوژر - cord closure سایت

    9 خرداد 1398 آموزشی موسیقی هنری
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی