• 177

    جدال ویروس کرونا و نان در نانوایی ها

    موشن گرافیک را مشاهده می‌کنید که به مرور چندین نکته درخصوص وجود کرونا در نانوایی ها پرداخته است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی