• 64

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید اردوگاه اقدسیه افسران 1344

    دانشگاه افسری

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی