• 216

    اجرای کامل حرکات نمایشی گروه شمس در فصل دوم عصر جدید

    اجرایی پر از سرزندگی و نشاط، تقدیم به کسی که با اهدای اعضاش، به ۸نفر زندگی بخشید! گروه رزمی شمس، آخرین اجرای قسمت نهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید فصل دوم عصر جدید - اجرای حرکات نمایشی گروه شمس (مرحله اول) قسمت نهم مرحله اول

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی