منصور سجاد - داوری و نقد مربوط به اثر شماست نه خودتان

256
نقد باعث بهتر شدن و رفع عیب اثر شما می شود. این اثر شماست که نقد می شود نه خودتان.
با منصورسجاد همراه باشید تا تمام نکات و فنون نویسندگی را بیاموزید
برای کسب اطلاع از دوره های منصور سجاد به نام خلق کتاب موفق به کانال یک ناشر به نشانی https://t.me/yeknasher بپیوندید
yeknasher
yeknasher 0 دنبال کننده