گفتگو با سامان احتشامی

644
اثری از: سامان احتشامی
گفت و گو: سما بابایی
تهیه کننده: پایگاه خبری - تحلیلی «موسیقی ما»
تصویر: سید علیرضا حق شناس، فراز فتحی
تدوین‌گر: مهدی اکبرزاده