• مبانی عرفان عملی 17- در باب وسواس ها ، مدرسه آخرالزمان

    مبانی عرفان عملی 17- در باب وسواس ها ، مدرسه آخرالزمان تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= وسواس-مدرسه آخرالزمان-وسوسه های شیطان-علم و حکمت-القاء انس و جن-اضافه کاری-بیکاری-افکار زائد-اتوماسیون-جهان مدرن-حساسیت ها-الرژی-نیروهای نامرئی و مرموز-خودبرتربینی-بدبینی-خودباوری-افراط و تفریط-عشق-نفرت-خرافاتی-خودفروشی-بی ارادگی-انسان وسواسی و مرموز و مخوف-لوطی گری-دموکراسی-انتخابات-جن گیر-جادوگر-کف بین-تعلیم-تربیت اجباری-علم آخرالزمان-نشانه آخرالزمان-

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی