• 54

    آيا فرزندان پدری که پدرشان زود از دنيا می رود در آخرت پاداش دارند يا نه ؟

    آيا فرزندان پدری که پدرشان زود از دنيا می رود در آخرت پاداش دارند يا نه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی