• 47

    آيا خداوند شيطان را برای امتحان انسان خلق کرده ؟

    آيا خداوند شيطان را برای امتحان انسان خلق کرده ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی