• 45

    استدلال قرآنی برای دست و پا و چشم و گوش داشتن خدا - العیاذ بالله

    استدلال قرآنی برای دست و پا و چشم و گوش داشتن خدا - العیاذ بالله

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی