• 31

    دیدگاه علمای اهل سنت در رابطه با بسیط بودن خدا

    دیدگاه علمای اهل سنت در رابطه با بسیط بودن خدا

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی