• 98

    کتاب صوتی: مهاتما گاندی

    کتاب صوتی: مهاتما گاندی از کتاب انسان کامل جلد دوم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت: https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= گاندی یک هندوی مسیحی مسلمان عارف سوسیالیست بود. او به راستی و قلباً به همه انبیای الهی عشق می ورزید و همه عاشقان عدالت را دوست می داشت و لذا همه بزرگان دین و معرفت و عدالت و انقلاب، او را تصدیق کردند و هیچ کس نتوانست بر او عیب گیرد هر چند که نتوانسته باشد اندیشه و ایمان و روش او را درک کند. حقیقت در هر لباس و عنوانی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی