• 1,228

    گفتگو و مصاحبه کامران تفتی با علی ضیا فرمول یک و ماجرای سکته قلبی او

    کامران تفتی در برنامه فرمول یک

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی