• 128

    افزایش مسئولیت، نابودگر ایده ها

    افزایش مسئولیت کارمندان، ایده های انان را نابود می سازد. ویدیو را ببینید گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

    22 مرداد 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی