• 3,002

  آموزش ریاضی ششم فصل دوم

  در این ویدئو بخش اول فصل دوم ریاضی ششم که شامل جمع و تفریق کسر ها است اموزش داده خواهد شد. برای مشاهده ادامه آموزش فصل دوم ریاضی ششم یعنی ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط و محاسبات با کسر از لینک زیر استفاده نمایید: http://beyamooz.com/riyazi6

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • کاش خود معلم با تصویر خودش بود
   43264  -  31 اردیبهشت 1399  |  0