• 2,578

  مصاحبه جدید افسانه پاکرو - درخواست های ازدواجم دیوانه کننده شده - دوست ندارم به من بگویند دختر خوشگله سینما

  افسانه پاکرو: تعداِد درخواست های ازدواجم دیوانه کننده شده است/دوست ندارم بگویند تو دختر خوشگله ی سینمایی/گفتند چرا به جای گلزار، شهاب حسینی ...

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • سلام نشان عکس یا فیلم که در آن حجاب به نحو کامل رعایت نشده مثلن موی جلوی سر زن به طور کامل پوشیده نشده اشکال دارد وخوب نیست
   محمد  -  12 تیر 1399  |  0