• 35

    چرا افراد مسلمان و مومن و شيعه دچار زلزله يا سيل يا خشکسالی و اين جور بلاها ميشن ولی کفارکمتر ؟

    چرا افراد مسلمان و مومن و شيعه دچار زلزله يا سيل يا خشکسالی و اين جور بلاها ميشن ولی کفارکمتر ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی