• 292

    رضایت همتی از نظارت بانک مرکزی

    اسلامی: برخی انتقاد می کنند که بانک مرکزی نظارت ندارد، چرا به کاهش اضافه برداشت بانکها و کنترل نرخ سود توجه نمی کنید؟ آیا این نظارت نیست؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی