• مهارت زندگی 2

    اولین چیزی که می خواهی امروز متوجه شید اینه که شما روزهای خوب و بدی خواهید داشت اما شما دنبال چیزهای بیشتر و جدیدتری خواهید بود مخصوصا اگه روز بدی داشته باشین شما در مورد خودتون ..... شما چطر فکر می کنید . telegram.me/academymahartzendegi telegram.me/shadivservat info@mahartzendegi.ir www.mahartzendegi.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی