فصل اول کتاب سوره مهر

472
زمان جنگ صدای کرکننده ی توپها و بمبها نمیگذارد هیچ صدای دیگری به گوش برسد. جنگ ولی همان وقت که با چهره ای نامهربان سرگرم زخمی کردن زمین و خانه ها ست آبستن هزار قصه میشود. بیشتر تلخ و گاهی هم شیرین؛ اما همیشه شنیدنی. داستان جنگ ایران و عراق به اندازه هزار ویک شب یلدا قصه دارد. قصه هایی که خیلی هایشان هنوز گفته نشده اند. داستان جنگ را برای شنیدن، برای خاطر گرامی تاریخی که هر صفحه اش با مرکب سرخ هزاران سرو نوشته شده است، در کتابهای سوره مهر بخوانید. روزآهنگ مفتخر است به راحت ترین روش در بستر نت و خرید اینترنتی کتاب، داستانهای سوره مهر را به دست شما برساند. https://roozahang.com/Publisher/5767/
souremehr
souremehr 0 دنبال کننده