• 332

    آموزش تحلیل و بررسی تست زنی استاد افشار

    حلیل و بررسی تست رو به چه شکلی انجام دهیم؟ اولین مرحله ی تست زنی کی باید باشد؟ در اولین مرحله ی تست زنی چندتا تست بزنیم؟ از چند مرحله ی قبلی باید تست پوششی کار بشه؟ آیا برای زدن تست پوششی اول درسنامه بخوانم؟ اگر در تست پوششی گیر کردم چی کار کنم؟ استاد افشار پاسخ میدهد...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی