• 242

    تصاویر میکروسکوپی از حضور ویروس کرونا روی ماسک‌ها

    به علت وجود ویروس های زیادی که به هنگام استفاده روی ماسک قرار می گیرند، بهتر است بعد از استفاده از ماسک حتما آن را دور بیندازیم.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی