• 597

    چشمان هوشمند محافظ منزل شما!

    تکنولوژی تشخیص هوشمند "انسان" در این محصول موجب شده تا پیام های خطا که بر اثر حشرات، تغییر نور محیط و یا حیوانات خانگی هوشمند در سایر محصولات مشابه شاهد آن هستیم، وجود نداشته باشد.

    26 شهریور 1398 علم تکنولوژی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی